Socioeconomica

Mikroekonomska analiza

DSpace/Manakin Repository

Mikroekonomska analiza

 

Mirkoekonomska analiza Prof. dr Mehmeda Mete napisana je prvenstveno za potrebe izvođenja nastave iz predmeta Osnovi mikorkonomije i Ekonomska teorija i principi. Međutim, zbog svoje širine i samog koncepta, Mikroekonomska analiza može korisno poslužiti i studentima drugih ekonomskih fakulteta i fakulteta za menadžment. Dobar savetnik može biti i menadžerima kompanija, praktičarima, zaposlenima u javnim institucijama, kreatorima ekonomske politike i svima koji su zainteresovani za izučavanje makroekonomske analize. Po svojoj koncepciji, načinu izlaganja a i grafičkom opremljenošću, Mikroekonomska analiza prati najveći broj literature iz oblasti mikroekonomije koja stiže sa renomiranih američkih i evropskih univerziteta. Literalno jednostavan način i algebarski prosta forma prezentiraju osnovne modele i koncepte mikroekonomske analize omogućujući veoma široku aplikativnu primenu. Cilj autora je bio da se problemi funkcioniranja savremenih tržišnih ekonomija prezentiraju u pogodnoj i razumljivoj formi uz sugerisanje jednog racionalnog načina njihovog rešavanja. U cilju postizanja ovako definisanog zadatka kompletna materija u knjizi je podeljena u četiri zasebne, ali međusobno povezane i komplementarne celine. U prvom delu knjige, nakon uvodnih razmatranja, obrađuju se osnovni mikroekonomski modeli ponašanja potrošača, kao subjekata koji donose vrlo različite odluke u cilju alokacije raspoloživog dohotka koga mogu koristiti pri kupovini različitih dobara radi zadovoljenja svojih potreba. Analiza njihovog ponašanja i konstruisanje mikroekonomskih modela na tim osnovama je potrebno radi razumevanja pojedinačne i ukupne tražnje za određenim proizvodom i razumevanje ekonomski racionalnog pristupa pri odlučivanju potrošača. Vrlo različiti teorijski pristupi tumačenju fenomena potrošačevog izbora i vrednosti dobara, analiza determinanti tražnje sa posebnim osvrtom na uticaj tržišne cene na ponašanje potrošača, analiza povezanosti tražnje kupaca i prihoda preduzeća, kao i konstruisanje različitih koeficijenata elastičnosti tražnje, čine okosnicu ovog dela knjige. U drugom delu obrađeni su osnovni pojmovi, modeli i mehanizmi koji su neophodni za pravilno tumačenje ekonomskog ponašanja proizvođača, kao nosioca ponude dobara. Razumevanje ekonomskih aspekata proizvodnje u kratkom i dugom vremenskom periodu, suštine i značaja troškova pri donošenju poslovnih odluka i načina reagovanja preduzeća na promene u njegovom ekonomskom okruženju, čine fundament ovog dela knjige. U trećem delu prezentirani su neki od modela tržišne ravnoteže i njene uslovljenosti snagama koje stoje iza ponude i tražnje dobara, uticaj različitih mera ekonomske politike na ravnotežnu cenu i ravnotežnu količinu i blagostanje njenih aktera, sa posebnim osvrtom na ulogu, značaj i mikroekonomske implikacije poreske politike i politike ublažavanja i eliminisanja negativnih efekata eksternih disekonomija u proizvodnji. U četvrtom delu obrađuju se različiti pristupi klasifikaciji tržišnih stanja, problemi odlučivanja proizvođača u različitim tržišnim strukturama, odnosno pitanja koja se odnose na probleme ravnoteže preduzeća na savršeno konkurentnim tržištima, pitanja ravnoteže monopolskih i oligopolskih preduzeća, kao i ponašanje ograničenog konkurentnog preduzeća na tržištu outputa. U okviru ovog dela prezentirani su i neki mikroekonomski modeli ponašanja preduzeća na tržištima proizvodnih inputa. Knjiga Mikroekonomska analiza Prof. dr Mehmeda Mete predstavlja nepresušan izvor najbitnijih fundamentalnih naučnih činjenica koje se odnose na mikroekonomiju bez kojih izučavanje mikroekonomske nauke nebi bilo moguće.

Recent Submissions

  • Prof.dr Meta, Mehmed (Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru, 2012-07-20)
    Mirkoekonomska analiza Prof. dr Mehmeda Mete napisana je prvenstveno za potrebe izvođenja nastave iz predmeta Osnovi mikorkonomije i Ekonomska teorija i principi. Međutim, zbog svoje širine i samog koncepta, Mikroekonomska ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds